İHALE DUYURUSU

PDF Yazdır E-posta

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

Tarih: 06.08.2020

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

(I) 1 ADET 3’LÜ TRİYÖR

(II) 4 ADET İRMİK SASÖRÜ

(III) 6 ADET VİBRO KEPEK FIRÇASI

(IV) 1 ADET 3’LÜ UN VİDASI

(V) 1 ADET RADYAL TARAR

(VI) 1 ADET KABUK SOYUCU

(VII) 1 ADET 8X28 KARE ELEK

(VIII) 1 ADET 8X24 KARE ELEK

(IX) 2 ADET 6X24 KARE ELEK

(X) 2 ADET VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

Kızılcıkorman Mahallesi No:136 Akyazı / SAKARYA

Telefon : 0264 448 60 12 – 0532 251 02 51

Faks : 0264 448 60 14

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5. Teklifler en geç 24/08/2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

7. Fiyat teklifleri tarafımızdan edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

(I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: Kızılcıkorman Mahallesi No:136 Akyazı / SAKARYA

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

(III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon : 0264 448 60 12 – 0532 251 02 51

Faks : 0264 448 60 14

Web adresi : www.baserun.com.tr

Saygılarımla,

Halit BAŞER

İhale Komisyonu Başkanı

BAŞER GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kızılcıkorman Mahallesi No:136 Akyazı / SAKARYA

 


BAŞER GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

54.2.BÜİ.13.00046/Makine/01 İhalesine Ait

İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

 

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı: BAŞER GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

b) Adresi: Kızılcıkorman Mahallesi No:136 Akyazı / SAKARYA

c) Telefon numarası: 0264 448 60 12 – 0532 251 02 51

d) Elektronik posta: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Halit BAŞER / İhale Komisyonu Başkanı

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı:

1) 1 ADET 3’LÜ TRİYÖR

2) 4 ADET İRMİK SASÖRÜ

3) 6 ADET VİBRO KEPEK FIRÇASI

4) 1 ADET 3’LÜ UN VİDASI

5) 1 ADET RADYAL TARAR

6) 1 ADET KABUK SOYUCU

7) 1 ADET 8X28 KARE ELEK

8) 1 ADET 8X24 KARE ELEK

9) 2 ADET 6X24 KARE ELEK

10) 2 ADET VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

(Makine ve Ekipman Teknik Şartnamesinde Detayları Sunulmuştur)

b) Teslim edileceği yer: Kızılcıkorman Mahallesi No:136 Akyazı / SAKARYA

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Rekabete Açık Ulusal İhale

b)

İhalenin yapılacağı adres: Kızılcıkorman Mah. No: 136 Akyazı/SAKARYA

c) İhale tarihi: 24.08.2020

d) İhale saati:10.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Kızılcıkorman Mah. No: 136 Akyazı / SAKARYA

Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak temin edilebilinir.

Kızılcıkorman Mahallesi No: 136 Akyazı / SAKARYA

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere sunulması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Kızılcıkorman Mah. No: 136 Akyazı/SAKARYA

b) İhale Tarihi (Son teklif verme tarihi): 24.08.2020

c) İhale Saati (Son teklif verme saati):10:00

5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, posta, kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 6-İhale dokümanının kapsamı

6.1. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.2. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

Yüklenicilerde aranan özellikler ve istenilen evraklar:

a) Yüklenici firmanın ihale girme yasağı olmaması gerekmektedir

b) Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenmelidir.

c) Teklifte tarih muhakkak olmalıdır

c) Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.

d) Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği belirtilmelidir

e) Teklifin geçerlilik süresi ile teklif fiyatı (birim fiyat, toplam fiyat, KDV) açıkça belirtilmelidir

Potansiyel Tedarikçilerden İstenen Belgeler:

- Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi,

- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

- Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,

- Vergi levhası,

- Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi,

- Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge,

- Yerli Malı Belgesi

- Üretici veya ana bayi değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si)

- İhale konusu makinelere ait TSE ya da CE belgesi

 

No / Makine Adı

Teknik Özellikleri

Adet

01

ÜÇLÜ TRİYÖR

- Kapasitesi 12-15 ton saat olmalıdır

- Baskılı saç ölçüsü 11.5 mm olmalıdır

- Motor gücü 2.2 kw 1000 d/d olmalıdır

- Temizleme işlemi 36 devir/dakikada gerçekleşmelidir

- Epoksi astar akrilik fırın boya ile boyanmış olmalıdır

1

02

İRMİK SASÖRÜ

- Kapasiteleri 12 ton/saat olmalıdır

- Hava ihtiyacı 40-70 m³ dakika arası olmalıdır

- Vibro motoru 2x0x55 kw 666 d/d olmalıdır

- Kasaları alüminyum olmalıdır

- 3 kw 100 d/dk redüktörlü motoru olmalıdır

- Elek yüzeyleri minimum 4.95 m² olmalıdır

- Eleme işlemi 2 veya 3 kat Telero ile gerçekleşmelidir. Eleme hızı ayarlanabilir olmalıdır

- Metal elekler, ayarlanabilir sıkma aleti kolaylıkla değiştirilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır

4

03

VİBRO KEPEK FIRÇASI

- Her birinin kapasitesi 1.5 ton/saat olmalıdır

- Elektrik Motoru 7.5 kw olmalıdır

- Vibro motoru 0.55 kw olmalıdır

- 4 adet götürücü bıçağa sahip olmalıdır

- Yatay rotora sahip olmalıdır

6

04

3’LÜ UN VİDASI

- Uzunluğu 14 mt. olmalıdır

- 3 Gözlü olmalıdır

- Tüm yüzeyleri 304 krom paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır

- İç helezonu 304 krom paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır

1

05

RADYAL TARAR

- Kapasitesi 12-15 ton saat olmalıdır

- Elektrik motoru 4 kw 3000 d/d olmalıdır

- Redüktörlü motoru 0.55 kw 103 d/d olmalıdır

- Vibro motoru 0.08 kw 1500 d/d olmalıdır

- Hava ihtiyacı en az 10 m³ / dakika olmalıdır

- Makine vibrasyonlu sisteme ve metal gövdeye sahip olmalıdır.

1

06

KABUK SOYUCU

- Kapasitesi 12-15 ton/saat olmalıdır

- Motor gücü 15 kw olmalıdır

- Motor sehpası ayarlanabilir olmalıdır. V kayış kasnaklı iletim mekanizmasına sahip olmalıdır

- Merkezi havalandırmaya bağlantı borusu olmalıdır

- Minimum hava ihtiyacı 10 m³/dakika olmalıdır

- Radyal tarar makinesi ile ortak çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır

1

07

8X28

KARE ELEK

- Kapasitesi 12 ton/saat olmalıdır

- 8 Adet Normal Pasaj, 2 Adet Kompartıman Pasajı olmalıdır

- Her Pasajda 28 adet elek kasası olmalıdır

- Kasa ölçüsü 64x64 cm. süper kasa olmalıdır

- Telora ölçüsü 57x62 cm. olmalıdır

- Pasaj içleri 304 krom paslanmaz malzemeden olmalıdır

- Ürün alt ve üst giriş çıkış boruları 304 krom paslanmaz malzemeden olmalıdır

- Motor Gücü 11 kw 1000 d/d olmalıdır

- Ağaç elekler formikayla kaplı olmalıdır. Eleklerin ipekleri çakılı olmalıdır

- Çelik konstrüksiyon gövdeye sahip olmalıdır

- Eleme yüzeyi 80-120 m² olmalıdır

1

08

8X24

KARE ELEK

- Kapasitesi 12 ton/saat olmalıdır

- 8 Adet Normal Pasaj , 2 Adet Kompartıman Pasajı olmalıdır

- Her Pasajda 24 adet elek kasası olmalıdır

- Kasa ölçüsü 64x64 cm. süper kasa olmalıdır

- Telora ölçüsü 57x62 cm. olmalıdır

- Pasaj içleri 304 krom paslanmaz malzemeden olmalıdır

- Ürün alt ve üst giriş çıkış boruları 304 krom paslanmaz malzemeden olmalıdır

- Motor Gücü 5.5 kw 1000 d/d olmalıdır

- Ağaç elekler formikayla kaplı olmalıdır. Eleklerin ipekleri çakılı olmalıdır

- Çelik konstrüksiyon gövdeye sahip olmalıdır

- Eleme yüzeyi 46-56 m² olmalıdır

 

1

09

6X24

KARE ELEK

- Kapasiteleri 12 ton/saat olmalıdır

- Eleklerin 1 tanesi kompartımanlı, 1 tanesi ise kompartımansız olmalıdır

- Kompartımanlı elekte 6 Adet Normal Pasaj, 1 Adet Kompartıman Pasajı olmalıdır

- Her Pasajlarında 24 adet elek kasası olmalıdır

- Kasa ölçüleri 64x64 cm. süper kasa olmalıdır

- Telora ölçüleri 57x62 cm. olmalıdır

- Pasaj içleri 304 krom paslanmaz malzemeden olmalıdır

- Ürün alt ve üst giriş çıkış boruları 304 krom paslanmaz malzemeden olmalıdır

- Motor Güçleri 5.5 kw 1000 d/d olmalıdır

- Ağaç elekler formikayla kaplı olmalıdır. Eleklerin ipekleri çakılı olmalıdır

- Çelik konstrüksiyon gövdeye sahip olmalıdırlar

- Eleme yüzeyleri 42-49 m² olmalıdır

2

10

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

Gücü 20 hp 15 kw olmalıdır

Basıncı 8 bar olmalıdır

Hava emişi 2300 lt/dk olmalıdır

Voltajı 380 V olmalıdır

Ağırlığı 350 kg’ı geçmemelidir

Ses düzeyi 64bB olmalıdır

 

Şu özelliklerde 1 adet hava tankı dahil olmalıdır:

Çalışma basıncı 10 bar

Hacmi 1000 lt

Menhol ölçüleri 100x150

Çapı 850-900 mm arası

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER HUSUSLAR:

1. Alet, Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler

Montaj ile ilgili alet ve aksesuarlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2. Garanti Koşulları

Makine ve ekipmanların montajından sonra en az 3 yıl için garanti süresi olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makine ve Ekipmanlar yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) gün içerisinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Eğitim ile ilgili hususlar, firmamız personeline makine ve ekipmanlar üzerinde uygulamalı olarak verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaları tedarikçi firma 10 yıl boyunca sağlamakla mükelleftir.

5. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipmanlar üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır. Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici firma malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir. Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

6. Diğer

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Teslimat Sakarya/Akyazı fabrika teslimi olup nakliye tedarikçi firmaya ait olacaktır. Makineler ve ekipmanlarda Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır.